วัสดุระงับเสียงสูตรน้ำ

วัสดุระงับเสียงจะช่วยขจัดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่ไม่ต้องการ โดยแปลงให้เป็นความร้อนระดับต่ำและเพิ่มมวลเบา การสั่นสะเทือนไปมาหรือพลังงานกลถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อนหรือความร้อนในระดับต่ำ ดังนั้นจึงช่วยลดเสียงสะท้อนของโครงสร้าง
Sound-deadening-Material
Sound-deadening-Material