Hỗ trợ kỹ thuật

Bất kể vị trí của bạn là gì, luôn có một chuyên gia đủ trình độ ở gần để đáp ứng các nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của bạn.
REPAIR
REPAIR
Chuyên môn kỹ thuật

Mạng lưới chuyên gia của chúng tôi liên tục được đào tạo & đủ điều kiện để cung cấp chuyên môn kỹ thuật về các công cụ sản xuất của bạn, đồng thời giải quyết các vấn đề gặp phải trong nhà máy của bạn.
Chúng tôi có một số cấp độ dịch vụ:

- Chuyên môn từ xa - dựa trên liên hệ qua thư / điện thoại
- Chuyên môn thực tế - dựa trên các sản phẩm được trả lại
- Kiểm tra dây chuyền - dựa trên phân tích trang web sâu

Bảo hành

Mạng lưới các chuyên gia của chúng tôi liên tục được đào tạo và đủ điều kiện để sửa chữa các sản phẩm của chúng tôi với các thành phần, quy trình làm việc và công cụ chính xác. Họ có khả năng đảm bảo dịch vụ Bảo hành trên toàn thế giới dựa trên các điều khoản quốc tế của chúng tôi.

Sửa chữa

Mạng lưới các chuyên gia của chúng tôi liên tục được đào tạo và đủ điều kiện để hỗ trợ các sản phẩm của chúng tôi với các thành phần, quy trình làm việc và công cụ chính xác. Nếu hết thời gian bảo hành, các hoạt động sửa chữa sẽ được báo giá & thực hiện sau khi xác nhận đơn hàng.

Liên hệ chúng tôi

Để tìm chuyên gia, hãy nhấp vào nút "Mua ở đâu" trên bản đồ để tìm kiếm một khu vực cụ thể, gọi cho chúng tôi hoặc nhấp vào Liên hệ để hoàn thành biểu mẫu liên hệ với mô tả ngắn gọn về yêu cầu của bạn.