Semi viscous pumping

.
Pump for semi-viscous-material
Pump for semi-viscous-material

Đối với bất kỳ nguồn cấp Sơn nào, chúng tôi có một giải pháp

 • Vật liệu được phân phối trong thùng 30L, thùng 200L, IBC 1000L
 • Sơn nhạy cảm với độ ẩm
 • Phiên bản di động hoặc cố định
 • Sơn Thyxotropic

Bố cục khái niệm

Các bản vẽ sau đây cho thấy ví dụ về giải pháp để cấp vật liệu bán nhớt.

Tất nhiên mọi giải pháp kết hợp đều có thể

image
 • Xe đẩy có khay
 • Lọc
 • Bộ điều khiển
 • Thang máy
 • Bơm bóng
 • Máy khuấy
image
 1. Cảm biến trống kết thúc
 2. Bộ điều khiển
 3. Thang máy
 4. Bơm bóng
 5. Máy khuấy
 6. pít tông ngâm
image
 1. Thùng được gắn trên giá đỡ
 2. Bộ lọc độ ẩm
 3. Bơm piston Bóng