Produkty wygłuszające

Struktury i produkty tłumiące dźwięk potrafią w znacznym stopniu ograniczyć transmisję dźwięku.